Tips & råd

20 oktober 2020

Taksjekk er noe alle bør foreta seg etter en hard norsk vinter. Taket er husets viktigste fasade.

Det kan bli dyrt å la være og sjekke, og konsekvensene kan bli store om vannet finner veien inn!

HVA SKAL SJEKKES?

Er taket, takrenner og nedløp fritt for mose, løv og greiner? Høye trær rundt huset, og greiner som vokser over taket bør vurderes fjernet.
Er alle takflater hele, ingen sprekker i takbelegg, knust stein, løse takplater, hull i tekkinger? Det er spesielt viktig å sjekke rundt snøfangere da de får stor påkjenning.
Sjekk takgjennomføringer som fyringspipe, luftehatt, kloakkshatt, graden mellom to tak, overgang veggtak beslag, gesimsbeslag. Er alle intakt, ingen sprekker eller deformeringer? Undersøk og der beslag dukker under takstein.

Er det lekkasje mellom vindski/israft og takstein? Ligger underlagspappen opp langs vindski, og klemt under israft?
Er panel på takoppløft intakt fri for sprekker, beiset og vedlikeholdt?
Sjekk også at nedløpsrørene holder rørfalsen sammen. Bruk feks. tommestokken og dunk forsiktig på nedløpsrørene – hør etter om de er hule, og ikke tette. Her er det nødvendig å sjekke der nedløpsrør går ned i bakken – er det fri passasje?
Gå opp på loftet, om mulig, å se om treverk og plater i undertaket ikke er preget av fukt. Dette er spesielt viktig rundt piper og andre takgjennomføringer.

Her må det være god luftgjennomstrømning. Har du kaldt loft, skal det ideelt være like kaldt inne på loftet som ute. Kommer du ikke til på loftet, kan du prøve å se i himlingen inne. Her er det også viktig å sjekke rundt takgjennomføringer. Man kan også se fra bakken om det renner vann bak takrennen.

SJEKKLISTE

NB! Husk å tenke på sikkerheten i høyden.

Dersom du avdekker en eller flere feil ved denne sjekken bør du vurdere å kontakte en kyndig blikkenslager for en gjennomgang- før det er for sent og vannskade oppstår.

 

Last ned sjekkliste

til toppen