Ventilasjon

God ventilasjon er viktig for å sikre et godt inneklima hele året igjennom. Det skal tilføre frisk luft samtidig som det skal fjerne fukt, lukt, forurensninger og motvirke blant annet radon og heksesot.

Hva er balansert ventilasjon?
Balansert ventilasjon består av et aggregat med filter og varmebatteri. Aggregatet tilfører riktig temperert og filtrert luft inn i boligen, og trekker forurenset luft ut. Aggregatet har også en varmegjenvinner der opptil 85 % av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes.
«Sammenliknet med et gammelt avtrekkssystem betyr dette en besparelse på ca 4-8000 kWh i året.»

Vi bistår gjerne med søknad via ENOVA hvor man får støtte for energitiltak som balansert ventilasjon.
Støtten er 25 % av kostnaden, hvor maksimalt støttebeløp er 20.000 kr.

Du kan lese mer her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/balansert-ventilasjon/