Benytt en blikkenslager til ventilasjon og tak

Blikkenslagerfaget er svært tradisjonsrikt og krever omfattende tekniske ferdigheter. En blikkenslager er detaljorientert, samarbeider godt med andre og har god situasjonsoversikt. Visste du samtidig at en blikkenslager også er faglært innen taktekking og ventilasjon?

Inneklima

Inneklima er viktig for helse og trivsel og ventilasjon er din sikring for et trygt og friskt innemiljø. Blikkenslageren både monterer, bygger og vedlikeholder ventilasjonsanlegg. Dette kan være alt fra montering av tekniske installasjoner til montering av kanalnett med forskjellige komponenter eller oppstart og drift av enkle ventilasjonsanlegg.

Tak og tekking

Blikkenslageriet har dyktige taktekkere. Når man skal konstruere og tekke et tak er det flere tekniske hensyn som skal ivaretas, som at konstruksjonen skal hindre fukt og lekkasje. Oppbyggingen av taket krever inngående kompetanse om taktekking, valg av materiale og beslagløsninger for totrinnstekking. Alt dette inngår i fagkunnskapen som våre ansatte har. Blikkenslageren har også tilgang til eget verksted og kompetansen til å produsere forskjellige typer metallbeslag på bestilling. Dette sikrer et godt resultat som ikke går på akkord med tilgang og tilpasning. Vi ser jobben som en helhet, og sikrer kvalitet i hvert ledd.

Din allsidige, lokale blikkenslager


Blikkenslageriet vet hva som skal til for å skape gode løsninger av topp kvalitet. Blikkenslageren skal ikke bare jobbe med ventilasjonsanlegg, produksjon, modernisering og montasje. Fagkunnskapen til blikkenslageren skal også føre til arbeid som sikrer god luftkvalitet, sørger for godt inneklima og hindrer forurensing. Blikkenslageren skal ha evnen til å se helheten, sikre bygninger mot vær og vind ved taktekking og ikke minst ivareta estetiske og arkitektoniske uttrykk. Vi tar på oss en rekke forskjellige oppdrag og er din lokale taktekker, Bærum og omegn. Våre dyktige håndverkere er punktlige, løsningsorienterte og har høy fagkompetanse.

til toppen