Vedlikeholde eller restaurere tak på en historisk bygning

Vedlikehold av tak er viktig for å sikre lang levetid, og ikke minst for å sørge for at innbo og eiendeler beskyttes mot elementene. En historisk bygning har ofte visse krav til vedlikehold, kanskje er bygget fredet eller omfattet av forskrifter som dikterer standard og utseende. Er du eier av et slikt bygg, kan det være utfordrende å vite hvordan du skal ta prosjektet med å eventuelt restaurere taket fatt.

Viktigheten av restaurering av historiske bygninger

Norge har mange historiske bygninger, og flere av disse er fredet eller vernet. Uavhengig av hvorvidt taket er verneverdig eller ei, vil mange ønske å enten vedlikeholde det gamle taket der det er mulig, eller legge nytt tak som står i stil med bygningen i sin helhet. Å restaurere tak er en viktig del av å bevare Norges kulturhistoriske, arkitektoniske uttrykk.

Hensyn å ta ved vedlikehold av historiske tak

Hva er det egentlig som skal tas hensyn til ved rehabilitering eller vedlikehold av tak når det kommer til historiske bygninger? Vi har laget en liten oversikt over punkter der det kan gå galt når en skal fikse taket. Dette er ikke en liste som er ment å være uttømmende, men til inspirasjon og veiledning.

Dette er altså feil mange gjør:

  • Glemmer lovverket – Som nevnt er mange eldre bygg vernet. Det innebærer at det kan være lover og forskrifter du må forholde deg til dersom du ønsker å gjøre endringer på boligen. Sørg alltid for å gjøre deg kjent med eventuelle fallgruver her – så du ikke starter på noe som krever godkjenning først.
  • Mangelfulle forundersøkelser – Er man litt ivrig etter å sette i gang og kanskje tenker at mye kan gjøres selv, er det fristende å lete etter raske og økonomiske løsninger. Dette kan resultere i at det velges feil materialer, eller at løsningen som velges ikke passer til bygningen.
  • Erstatte framfor å bevare. Det er fristende å tenke at det som ikke ser moderne nok ut, ikke duger. Men også eldre materialer kan være av god kvalitet. Dette gjelder alle bygningsdetaljer. Som hovedregel bør det gjøres forsøk på å bevare opprinnelige bygningselementer.
  • Manglende hensyn til stilperiode. I utgangspunktet bør en håndverker utføre arbeid på tak som er i tråd med den tilbakeførte stilperioden som bygningen er oppført i. Det er dette som faller inn under betegnelsen «restaurering».
  • Nedprioritering av tradisjon og kvalitet. Unngå de rimeligste løsningene dersom det går på akkord med kvalitet. Det er helt OK at en historisk bygning ser nettopp historisk ut, og noen ganger kan det å ivareta eldre materialer koste mindre enn å sette inn billige erstatninger. Tradisjonelle metoder, konstruksjoner og materialer passer godt på historiske bygninger.

Reparasjon og miljø

Tak må med jevne mellomrom gjennomgå noe arbeid for å vare over tid. Husk – det er fordelaktig å vedlikeholde før det oppstår behov for reparasjon eller utskiftning.

Taket skal altså vare over lang tid – kanskje burde du til og med vurdere et miljøvennlig tak som ikke går på akkord med den historiske bygningen? Dette kan være en god investering for fremtiden – om du ikke anser full restaurering som ideelt for ditt bygg.

Vi kan restaurere tak

Ulike typer tak krever ulike løsninger, og med en autorisert håndverker på laget kan du være trygg på at jobben utføres på best mulig måte.

I Blikkenslageriet er vi lidenskapelig opptatt av at vårt håndverk assosieres med høy kvalitet. Vi strekker oss langt for å gi deg et endelig produkt som er tro mot bygningens opprinnelige stil, samtidig som den er værbestandig.

Les mer om våre tjenester her på nettsiden, eksempelvis rehabilitering av tak, eller kontakt oss for en hyggelig prat om tak.

 

til toppen